Kniha obchodníkov

Systémový inžinier
Komplexné zabezpečenie riadenia, správy, organizácie a rozvoja IT systému.

Popis práce
 
Systémový inžinier je všeobecná kategória. Spoločnými znakmi sú hlboké odborné znalosti a široké spektrum riadiacich a organizačných schopností zároveň. Z hľadiska odborného profesia systémového inžiniera zahrňuje široké spektrum expertov od hardwaru, cez software až po telekomunikácie. Systémom sa rozumejú produkty, služby alebo procesy, ktoré sú z hľadiska dôležitosti, zložitosti, komplexnosti alebo expertnej náročnosti vyčlenené ako samostatné systémy. Systémom sa v oblasti IT rozumie IS, jeho časť, špecializované aplikácie majúce kľúčový význam z hľadiska IS, z hľadiska užívateľov IS alebo z hľadiska klientov resp. zákaznikov. Napr. sieťový hardware, technické systémy z oblasti telekomunikácií, systém ochrany dát, SAP, servisná alebo technologická časť IS, proprietárny IS.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • samostatné riadenie realizácie úlohy/projektu komplexnejšieho charakteru, vyžadujúce si hlbšiu odbornú znalosť riešenej problematiky
 • príprava analýz a následne navrhovanie systémov – IT produktov, služieb, procesov tvoriacich alebo podporujúcich informačné systémy
 • optimalizácia systému, iniciácia zmien v systémovom prostredí
 • nositeľ metodického dohľadu a dodržiavania štandardov
 • navrhovanie systému zálohovania dát, resp. realizácia bezpečnostnej IT politiky
 • administrácia, technický dohľad technických prostriedkov
 • stanovovanie harmonogramov prác
Ďalšie činnosti
 • účasť pri implementáciách systémov interne alebo u zákazníkov
 • správa technickej dokumentácie
 • spolupráca s ostanými útvarmi organizácie, predovšetkým z IT

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • 5 ročné skúsenosti v odbore
 • schopnosť samostatne riešit náročnejšie úlohy a projekty
 • znalosť vybraných SW produktov alebo SW technológií
 • znalosť vybraných HW produktov alebo HW technológií
Vyžadované skúsenosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • organizačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • tímová práca
 • analytické myslenie

Požadované vzdelanie
 • VŠ vzdelanie so zameraním na IT

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Systémový špecialista
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Databázový administrátor  Operátor výpočtovej techniky  Správca aplikačného SW  Správca operačných systémov  Správca počítačovej siete  Systémový administrátor  Systémový inžinier 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367