Kniha obchodníkov

Kariéra je vo vašich rukách

Skôr ako sa rozhodnete pre zmenu v kariére alebo ak sa práve chystáte prvýkrát vstúpiť do sveta práce, informujte sa o všetkých možnostiach a hľadajte informácie aj v tejto otvorenej knihe informatikov.

Hľadajte v 52 profiloch pracovných pozíicií v oblasti informačných technológií a telekomunikácií popísaných v tejto knihe. Dozviete sa o náplni práce jednotlivých pozícií, požadovaných znalostiach, schopnostiach, osobnostných predpokladoch. Porovnajte si profily a objavujte v nich seba, vaše ambície, naplnenie vašej osobnosti.

Objavte svoje kariérne smerovanie
Čítanie v tejto knihe vám:
 • ukáže širšie možnosti výberu
 • podporí vašu obrazotvornosť pri plánovaní kariéry v IKT
 • pomôže identifikovať vaše schopnosti a predpoklady
 • umožní detailnejšie skúmať vami preferované IKT profesie

Nájdite si váš job
Čítanie v tejto knihe vám pomôže:
 • porozumieť pracovným ponukám
 • s vyhľadávaním pracovných ponúk

Vyhnite sa chybným rozhodnutiam
Čítanie v tejto knihe vám pomôže:
 • uistiť sa o profesiách, ktoré vám nesedia

Desiatky odborností a profesií v oblasti informačných technológií a telekomunikácií ponúkajú široké možnosti výberu, od profesií vyžadujúcich si silne logické a analytické myslenie, cez profesie typicky zamerané na komunikáciu s ľuďmi až po umelecky zamerané odbornosti.

Kniha obsahuje popisy, resp. profily, pracovných pozícií z oblasti informačných technológií a telekomunikácií, rozdelených do siedmich kategórií. Každá kategória je samostatne popísaná a je poukázané na vzájomnú väzbu pozícií v rámci kategórii.

Informácie o každej pozícii sú členené na tieto časti: poslanie, popis, náplň práce, požadované znalosti, požadované schopnosti, osobnostné predpoklady, vzdelanie, príbuzné pozície.

Aj pre odborníkov z oblasti IT a telekomunikácií môžu byť niektoré disciplíny menej známe. Táto kniha sa pokúša priblížiť a objavovať čaro sveta informatikov nielen pre čitateľov pôsobiacich v oblasti IKT, ale aj pre ľudí, ktorí sú len užívateľmi produktov a služieb produkovaných IKT priemyslom.

Kniha si kladie za cieľ pomôcť
 • uchádzačom o prácu v oblasti informačných technológií a telekomunikácií hlbšie pochopiť očakávania zamestnávateľov
 • zamestnávateľom pri zostavovaní pracovných ponúk
 • informatikom lepšie rozumieť práci svojich kolegov v iných IKT pozíciách
 • pracovníkom z iných ako IKT oblastí pochopiť náplň práce IKT špecialistov.

Vaša kariéra je vo vašich rukách.


Navigátor
Naspäť     Na úvod    


ISSN 1337-0367