Kniha obchodníkov

Prečo popisy IT pozícií

Dynamický rozmach informačných technológií vyvoláva ich postupný prienik do všetkých oblastí života spoločnosti. Rastúci dopyt po IT sa logicky prejavuje vo zvýšenom záujme o kvalifikovaných IT odborníkov čoho dôkazom je rastúca ponuka pracovných ponúk z oblasti IT a telekomunikácií. Vznikajú nové disciplíny a s tým spojený dopyt po nových profesiách.

Kým ešte začiatkom 90-tych rokov minulého storočia bola pracovná náplň profesie 'Informatik' dostatočne konkrétna a zrozumiteľná, dnes je to už všeobecný pojem, pod ktorým si môžeme predstaviť desiatky rôznych IT špecializácií.

Informačné technológie a telekomunikácie sa rozvíjajú do šírky i do hĺbky. Kým na jednej strane získavajú na dôležitosti relatívne nové disciplíny ako napr. bezpečnosť IT alebo dolovanie informácií z dát (data mining), na strane druhej, zaznamenáva tradičná disciplína vývoja aplikácií špecializované pracovné pozície ako SW architekt, SW analytik, programátor, databázový programátor, dizajnér, či testér.

Dnes sme svedkami rastúceho dopytu po desiatkach rôznych špecializovaných IT pozícií. S vývojom nových technológií a ich aplikáciou do rôznych non IT oblastí môžeme predpokladť ich ďalšiu expanziu. Či už priamo v rámci IT oblasti alebo v hraničných oblastiach s netechnologickými sektormi.

Pre užívateľov pracovného portálu informatici.sk sme vypracovali popisy dnes najčastejšie sa vyskytujúcich IT pracovných pozicií a zatriedili do týchto hlavných kategórií:

Kategorizácia IT pozícií: Dôvodov pre existenciu popisov pracovných pozícií je vo všeobecnosti mnoho. Z pohľadu uchádzačov o zamestananie a z pohľadu zamestnávateľov. Spomenieme niektoré z nich.

Uchádzač, zamestnanec:
 • poskytuje informácie o vyžadovaných znalostiach, skúsenostiach a osobnostných predpokladoch
 • eliminuje ľubolnú interpretáciu uchádzačom a zamestnávateľom
 • pomáha uchádzačom pochopiť náplň práce, pracovné zaradenie v rámci firemnej štruktúry
 • jasne popisujú očakávania zamestnávateľa, a tým sa znižuje možnosť nedorozumenia na pracovných pohovoroch
 • neprijatí uchádzači si môžu overiť svoju kvalifikovanosť, resp. zistiť na čo sa majú zamerať pre doplnenie kvalifikácie
 • pomôcka pri plánovaní kariéry
 • pomáha pochopiť čo je dôležité z pohľadu zamestnávateľa
 • pomáha pri vypracovaní profesných životopisov
Zamestnávateľ:
 • vyjasnenie zodpovedností zamestnancov, kto je za čo zodpovedný
 • definovanie vzťahov medzi zamestnancami a kolektívmi, eliminovanie konfliktov
 • pomáha manažmentu zistiť či sú pokryté všetky potrebné funkcie
 • poskytuje rámec pre tvorbu platovej hierarchie a štruktúry
 • jasne komunikuje očakávania zamestnávateľa
 • poradný nástroj, na ktorý sa dá odvolať v prípade sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • pomôcka pri hodnotení výkonu a osobného vývoja zamestnanca
 • východiskový nástroj pri plánovaní vzdelávania zamestnancaNavigátor
Naspäť     Na úvod    


ISSN 1337-0367