Kniha obchodníkov

Špecialista bezpečnosti IT
Zabezpečit všestrannú ochranu IS a jeho zložiek pred zneužitím a poškodením externými alebo internými útokmi.

Popis práce
 
Špecialista bezpečnosti IS vykonáva činnosti zabezpečujúce ochranu IS a jeho zložiek proti bezpečnostným hrozbám a nepriateľským aktivitám, ktorých cieľom je krádež informácií, financií, zničenie dát, znefunkčnenie činnosti IS, špionážna činnosť prípadne iné činnosti. Narušovanie bepečnosti má rôzne formy. Dnes najznámejšie sú vírusy/červy, spyware, DoS, phising, pharming. Narušiteľom môže byť aj interná osoba zneužívajúca prístupové práva. Implementuje preventívne postupy a procedúry, rieši havarijné stavy, zabezpečuje ozdravenie systému a obnovu dát po narušení systému.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • identifikácia bezpečnostných rizík (úroveň OS, aplikácií, hardwaru)
 • definovanie bezpečnostnej politiky IS a jej implementácia
 • monitoring denných bezpečnostných udalostí a incidentov
 • okamžité riešenie bezpečnostných útokov
 • pravidelná analýza a testovanie úrovne zabezpečenia systémov - vyhodnocovanie zraniteľnosti, hrozieb a rizík, bezpečnostné audity, testovanie možnosti prienikov
 • testovanie bezpečnostných SW/HW nástrojov
 • implementácia procedúr, procesov a nástrojov pre zabezpečenie bezpečnosti IS
 • správa bezpečnostných nástrojov/postupov, administratívna podpora pri prideľovaní prístupových práv
Ďalšie činnosti
 • spolupráca so správcami/administrátormi ostatných systémov
 • kontrola dodržiavania bezpečnostných pravidiel, postupov a procedúr
 • školenie v otázkach bezpečnosti

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • 3-ročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti
 • znalosť problematiky bezpečnosti IT a IS
 • skúsenosti s administráciou sieťových OS
 • orientácia v infraštruktúre IS
 • znalosť internetovývh protokolov
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • zodpovednosť
 • tímová práca
 • loajálnosť
 • dôveryhodnosť
 • bezúhonnosť

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Konzultant bezpečnosti IS
 • Analytik bezpečnosti IS
 • Administrátor bezpečnosti IS
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Architekt HW systému  Architekt IS  IS/IT konzultant  Konzultant DB systémov  Konzultant operačných systémov  Lektor, školiteľ - IT  Produktový manažér - IT  Projektový manažér - IT  SAP konzultant  Špecialista bezpečnosti IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367