Kniha obchodníkov

Telekomunikačný inžinier
Navrhovanie a realizácia telekomunikačných systémov/produktov a riešenie úloh/projektov/problémov využitím vlastných hlbokých znalostí, skúseností a kreativity.

Popis práce
 
Telekomunikačný inžinier je pozícia relatívne všeobecná, zahrňujúca široké spektrum činností a konkrétnych pozícií, odlišujúcich sa konkrétnou podobou telekomunikačného systému, ktorému sa telekomunikačný inžinier venuje (napr. Telco Inžinier - VoIP/PBX, Telco Inžinier – Návrh sietí, Telco Inžinier - Dátové služby a iné). Základným účelom technológií je prenos dát, hlasu a videa. Spektrum technológií, s ktorými pracuje, je široké, a to od tradičných telefónnych systémov, VoIP/WAN/LAN, celulárnych, káblových systémov, TV/rádio vysielačov, až po satelitný prenos. Telekomunikační inžinieri navrhujú, vyvíjajú a implementujú telekomunikačné systémy, zariadenia a technológie, zabezpečujú ich prevádzku a poskytujú technickú podporu či už druhej alebo tretej úrovne. Odborník vykonávajúci túto pozíciu má skúsenosti z viacerých klúčových technológií, vrátane IT, komunikuje s ostatnými telekominikačnými špecialistami. Je to pozícia, ktorá vytvára pridanú hodnotu.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • návrh a vývoj telekomunikačných systémov (napr. definícia telekomunikačnej architektúry, návrh SW, ohodnocovanie zariadení, návrh rozhraní, a iné)
 • implementácia a integrácia telekomunikačného HW a systémov, manažment tohoto procesu
 • dohľad, kontrola, podpora počas výroby, inštalácie, implementácie produktu/systému
 • testovanie a vyhodnocovanie implementovaného systému
 • riešenie a odhaľovanie chýb, zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky IT/Telco systémov
 • údržba systémov a technická podpora
 • dokumentovanie, katalogizácia riešení, ich prezentácia obchodnému tímu i zákazníkom
Ďalšie činnosti
 • technická podpora a transfer znalostí na členov IT tímu
 • komunikácia s dodávateľmi a klientmi

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • expertná znalosť vybraných technológií
 • znalosť vybraných SW aplikácií
 • 5 ročné skúsenosti v odbore
Vyžadované skúsenosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • tímová práca
 • analytické myslenie
 • flexibilita

Požadované vzdelanie
 • VŠ so zameraním na Telco/IT

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Telco inžinier
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Telekomunikačný špecialista  Telekomunikačný technik  Telekomunikačný inžinier 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367