Kniha obchodníkov

Operátor IT/IS
Podpora prevádzkovej kontinuity IT zariadení, informačných systémov a technológií.

Popis práce
 
Operátor IT/IS v reálnom čase monitoruje funkčnosť systému, za ktorý je zodpovedný. Systémom môže byť napr. počítačová sieť a IT technika, informačný systém alebo informačné procesy. V prípade kritického stavu alebo problému okamžite rieši vzniknutý stav alebo ho hlási nadriadenému. Príklady: monitorovanie funkčnosti firemnej počítačovej siete, monitorovanie konektivity do internetu u poskytovateľa pripojenia do internetu, v bankovníctve monitorovanie bezpečnosti online transakcií. V prípade IT techniky napr. vykonáva rutinné spúšťanie/vypínanie HW a SW aplikácií, zálohovanie dát, tlač reportov alebo menšie opravy.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • denné pravidelné procedúry podľa harmonogramu
 • monitoring funkčnosti systému
 • pravidelné zálohovanie dát
 • preventívne prehliadky zariadení
 • reakcia na chybové stavy, upozornenia, odchýlky
 • hlásenie problémov prevádzkovému manažérovi
 • zdokumentovanie porúch, nefunkčných stavov, problémov
Ďalšie činnosti
 • práca na smeny

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • základný prehľad v IT
 • minimálne jeden rok praxe v odbore
Vyžadované skúsenosti
 • dobré komunikačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť
 • flexibilita

Požadované vzdelanie
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • IT operátor
 • Operátor IS
 • Počítačový operátor
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Analytik kvality  HW špecialista  IT inžinier  IT Technický špecialista  IT Technik - Servis/Opravy  IT Technik - Technická podpora  Operátor IT/IS 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367