Kniha obchodníkov

Analytik kvality
Navrhovanie a implementovanie postupov, pravidiel, štandardov, ktoré podporujú kvalitatívne ukazovatele produktov, softwaru, informačných systémov, procesov.

Popis práce
 
Analytik kvality v oblasti IT navrhuje a zavádza do praxe také postupy, techniky, pravidlá, ktoré maximalizujú efektivitu práce a kvalitatívne parametre, či už pri vývoji softwaru/produktu/IS alebo prevádzke IT oddelenia. Parametrami kvality sú napríklad funkcionalita softwaru, naplnenie požiadaviek zadania, spokojnosť klientov/užívateľov, výkonové parametre, efektívne procesy, produktivita. Analytik kvality definuje postupy, plánuje testy a scenáre. Analyzuje výsledky testovania. V závislosti od podmienok buď koordinuje testérov alebo osobne vykonáva aj vlastné testovanie. Komplexný prístup ku kvalite si vyžaduje jeho účasť vo všetkých fázach vývoja SW resp. IS. To znamená pri definovaní a špecifikovaní požiadaviek klienta, ich analýze, pri vývoji produktu/softwaru/IS a tiež pri ich údržbe.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • skúmanie, analýza a pochopenie špecifikácií a požiadaviek zadania
 • tvorba firemných noriem kvality pre vývoj SW produktov, informačných systémov, procesov
 • tvorba metodiky merania stanovených ukazovateľov kvality
 • plánovanie aktivít pre podporu kvality pre celý životný cyklus produktov/systémov
 • tvorba testovacích plánov a skriptov, ich vyhodnocovanie
 • tvorba smerníc a doporučení pre pracovné postupy, ktoré podporujú dosahovanie kvality
 • dokumentovanie smerníc pre kvalitu a ich aktualizácia
Ďalšie činnosti
 • podpora a spolupráca s projektovými tímami
 • riadenie projektov na podporu kvality
 • školenie členov tímu alebo IT oddelenia
 • organizovanie auditov, analýza ich výsledkov a ich dokumentovanie

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • skúsenosť s projektovým riadením
 • 3-ročné skúsenosti s testovaním SW resp. v oblasti podpory kvality
 • znalosť medzinárodných noriem pre kvalitu
Vyžadované skúsenosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • organizačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • trpezlivosť
 • analytické myslenie
 • zmysel pre detaily

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Inžinier kvality
 • Kvalitár
 • Quality assurance analyst
 • Špecialista kvality
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Analytik kvality  HW špecialista  IT inžinier  IT Technický špecialista  IT Technik - Servis/Opravy  IT Technik - Technická podpora  Operátor IT/IS 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367