Kniha obchodníkov

Riaditeľ IT
Identifikácia podnikateľských IT potrieb organizácie, plánovanie a implementácia IT, zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT zdrojov.

Popis práce
 
Riaditeľ IT na strategickej úrovni identifikuje IT potreby organizácie podporujúce podnikateľské ciele organizacie. Buduje informačné systémy podporujúce činnosti ostatných oddelení. Manažuje IT oddelenie, je zodpovedný za spoľahlivú prevádzku a rozvoj IT. Komunikuje s vedúcimi pracovníkmi ostatných oddelení a vedením spoločnosti, na základe ich požiadaviek odporúča a navrhuje IT riešenia, ktoré následne realizuje pomocou svojho IT oddelenia.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • komunikácia s vedúcimi pracovníkmi ostatných oddelení spoločnosti za účelom identifikácie IT riešení podporujúcich strategické ciele organizácie a ich následný vývoj, implementácia a podpora
 • riadenie, vedenie a plánovanie činností, úloh, projektov IT oddelenia v súlade s cieľmi organizácie
 • vedenie a motivovanie manažérov a IT tímu
 • rozhodovanie o výbere IT podporujúcich strategické ciele organizácie
 • zodpovednosť za zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT (bezpečnosť IS, počítačovej siete, technický servis, technická podpora) a podpory pre jej užívateľov
 • starostlivosť o rozvoj a modernizáciu IT v organizácii
 • riadenie implementácie informačných technológií
 • plánovanie rozpočtu IT oddelenia a dohľad nad jeho dodržiavaním, dohľad na odberateľské procesy a nákupné ceny
Ďalšie činnosti
 • pomoc pri nastavovaní a budovaní vzťahov s dodávateľmi a ich výber
 • nastavenie interných administratívnych pravidiel súvisiacich s používaním IT
 • dohľad nad dodržiavaním právnych aspektov v IT, ako sú licenčné práva, bezpečnosť IS, ochrana osobných a firemných údajov
 • dohliada na profesionálny vývoj manažérov v IT oddelení, ako aj na vzdelávanie celého IT oddelenia
 • podpora a spoluúčasť na vytváraní firemnej kultúry

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • 5-ročné skúsenosti v riadiacej IT pozícii
 • 8-ročné skúsenosti v IT
 • znalosť vybraných SW aplikácií
 • znalosť vybraných IT technológií
 • dobrá orientácia v IT technológiách
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím
 • schopnosť plánovať
 • skúsenosť s riadením IT projektov

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • dôslednosť
 • flexibilita
 • vysoká miera samostatnosti
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • strategické a koncepčné myslenie
 • nutnosť častého rozhodovania
 • zmysel pre tímovú prácu
 • dôveryhodnosť

Požadované vzdelanie
 • VŠ vzdelanie so zameraním na IT
 • stredoškolské vzdelanie technického smeru

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • MIS Director
 • IT Director
 • Riaditeľ IT systémov
 • Riaditeľ IT technológií
 • Riaditeľ IT operatívy
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Account manažér  Asistent/ka  Call centrum operátor  Manažér IS  Marketingový manažér  Obchodný manažér  Obchodný riaditeľ  Obchodný zástupca  Pracovník podpory predaja  Riaditeľ  Riaditeľ IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367